Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-02-1965 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1965-22".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1949-09-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1965-22
Jaargang 1965
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Wegverkeer
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Genève
Publicatiedatum 1965-02-23
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 22
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1949
Systematisch nummer 23a
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Verdrag nopens het wegverkeer (met bijlagen), Protocol betreffende thans bezette landen of gebieden, en Slotakte van de Conferentie der Verenigde Naties voor wegverkeer en verkeer met motorrijtuigen (met resoluties)
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 007193