Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-12-1965 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1965-216".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1959-08-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1965-216
Jaargang 1965
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Militair
Onderwerp Privileges en immuniteiten
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Bonn
Publicatiedatum 1965-12-07
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 216
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1959
Systematisch nummer 54
Systematisch volgnummer 4
Taal nl
Titel Aanvullende Overeenkomst bij het NAVO-verdrag nopens de rechtspositie der krijgsmachten, betreffende de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten, met Protocol van ondertekening
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 008833