Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-10-1965 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1965-182".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1961-10-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1965-182
Jaargang 1965
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Burgerlijke stand
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1965-10-06
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 182
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1961
Systematisch nummer 56
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 009051