Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-05-1964 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1964-61".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1957-06-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1964-61
Jaargang 1964
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Arbeid
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Genève
Publicatiedatum 1964-05-01
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 61
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1957
Systematisch nummer 82
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Verdrag betreffende de wekelijkse rustdag in de handel en op kantoren (Verdrag nr. 106 aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar 40ste zitting)
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 006825