Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-01-1964 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1964-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1963-05-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1964-4
Jaargang 1964
Onderwerp Rechtshulp
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Militair
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Straatsburg
Publicatiedatum 1964-01-24
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 4
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1963
Systematisch nummer 38
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Verdrag betreffende beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit, met Bijlage
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 004633