Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-02-1964 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1964-17".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1954-09-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1964-17
Jaargang 1964
Onderwerp Mensenrechten
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Geschillenregeling
Onderwerp Nationaliteit
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming New York
Publicatiedatum 1964-02-21
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 17
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1954
Systematisch nummer 55
Systematisch volgnummer 3
Taal nl
Titel Verdrag betreffende de status van staatlozen, met bijlagen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 008230