Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-10-1964 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1964-153".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1964-06-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1964-153
Jaargang 1964
Onderwerp Militair
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Technische samenwerking
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Parijs
Publicatiedatum 1964-10-16
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 153
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1964
Systematisch nummer 38
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Overeenkomst tussen de Staten die partij zijn bij het Noordatlantisch Verdrag, tot samenwerking inzake atoomgegevens
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 004482