Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-05-1963 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1963-54".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1956-03-27
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1963-54
Jaargang 1963
Onderwerp Monetair
Onderwerp Douane
Onderwerp Economische samenwerking
Onderwerp Eigendom, intellectuele en industriële
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1963-05-08
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 54
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1956
Systematisch nummer 5
Systematisch volgnummer 3
Taal nl
Titel Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika, met bijbehorend Protocol en notawisseling
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 008392