Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-1963 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1963-188".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1960-11-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1963-188
Jaargang 1963
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Eigendom, intellectuele en industriële
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1963-12-31
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 188
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1960
Systematisch nummer 42
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Overeenkomst van 's-Gravenhage van 1925 betreffende het internationale depot van tekeningen of modellen van nijverheid, herzien te Londen in 1934 en te 's-Gravenhage in 1960, met Protocol en Reglement
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 008939