Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-10-1963 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1963-167".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1963-10-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1963-167
Jaargang 1963
Onderwerp Belasting
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1963-10-28
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 167
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1963
Systematisch nummer 23
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Protocol ter wijziging en aanvulling van de uitbreiding tot de Nederlandse Antillen van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika ter voorkoming van dubbele belasting en ter vermijding van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van inkomsten en bepaalde anderen belastingen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 004560