Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-09-1963 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1963-135".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1882-05-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1963-135
Jaargang 1963
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1963-09-11
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 135
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1882
Systematisch nummer 1
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Overeenkomst tot regeling van de politie der visserij in de Noordzee, buiten de territoriale wateren
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 001863