Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-08-1963 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1963-119".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1962-05-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1963-119
Jaargang 1963
Onderwerp Grenzen
Onderwerp Water
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Bennekom
Publicatiedatum 1963-08-08
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 119
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1962
Systematisch nummer 3
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Aanvullende Overeenkomst bij het op 8 april 1960 voor het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland ondertekende Verdrag tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding (Eems-Dollardverdrag), met Slotprotocol en briefwisseling
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 009105