Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-12-1962 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1962-134".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1962-09-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1962-134
Jaargang 1962
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Wegverkeer
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Genève
Publicatiedatum 1962-12-06
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 134
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1949
Systematisch nummer 23
Systematisch volgnummer 7
Taal nl
Titel Verdrag nopens het wegverkeer (met bijlagen), Protocol nopens de verkeerstekens, Protocol betreffende thans bezette landen of gebieden, en Slotakte van de Conferentie der Verenigde Naties voor wegverkeer en verkeer met motorrijtuigen (met resoluties)
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 004705