Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-03-1961 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1961-27".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1960-07-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1961-27
Jaargang 1961
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Geschillenregeling
Onderwerp Nucleaire samenwerking
Onderwerp Milieu
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Parijs
Publicatiedatum 1961-03-11
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 27
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1960
Systematisch nummer 38
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Verdrag inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, met Bijlagen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 007755