Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-04-1960 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1960-37".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1959-08-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1960-37
Jaargang 1960
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Militair
Onderwerp Privileges en immuniteiten
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Bonn
Publicatiedatum 1960-04-22
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 37
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1959
Systematisch nummer 54
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noordatlantische Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, met betrekking tot de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten, met Protocol van ondertekening
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 008833