Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-04-1960 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1960-32".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1948-12-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1960-32
Jaargang 1960
Onderwerp Militair
Onderwerp Mensenrechten
Onderwerp Strafrecht
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Parijs
Publicatiedatum 1960-04-14
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 32
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1948
Systematisch nummer 38
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 007213