Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-04-1960 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1960-30".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1905-07-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1960-30
Jaargang 1960
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1960-04-14
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 30
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1905
Systematisch nummer 3
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Verdrag betreffende de curatele en soortgelijke maatregelen van bescherming
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 003272