Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-07-1959 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1959-85".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1959-06-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1959-85
Jaargang 1959
Onderwerp Belasting
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1959-07-09
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 85
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1959
Systematisch nummer 16
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het vermogen alsmede van verscheidene andere belastingen en tot het regelen van andere aangelegenheden op belastinggebied, met Protocollen en nota's
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 008811