Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-07-1959 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1959-83".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1958-03-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1959-83
Jaargang 1959
Onderwerp Wegverkeer
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Genève
Publicatiedatum 1959-07-03
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 83
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1958
Systematisch nummer 47
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 006863