Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-1959 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1959-180".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1931-03-27
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1959-180
Jaargang 1959
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1959-12-22
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 180
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1931
Systematisch nummer 6
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Protocol tot erkenning van de rechtsmacht van het Permanente Hof van Internationale Justitie in geschillen over de uitlegging van de Haagsche verdragen van internationaal privaatrecht
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 005729