Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-12-1959 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1959-171".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1957-09-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1959-171
Jaargang 1959
Onderwerp Milieu
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Vervoer
Onderwerp Wegverkeer
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Genève
Publicatiedatum 1959-12-14
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 171
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1957
Systematisch nummer 80
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), met Protocol van ondertekening en Bijlagen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 006822