Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-10-1959 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1959-157".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1956-11-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1959-157
Jaargang 1959
Onderwerp Landbouw en visserij
Onderwerp Scheepvaart
Onderwerp Flora en fauna
Onderwerp Milieu
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Washington
Publicatiedatum 1959-10-26
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 157
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1956
Systematisch nummer 44
Systematisch volgnummer 3
Taal nl
Titel Protocol tot wijziging van het het te Washington op 2 december 1946 ondertekende Verdrag tot regeling van de walvisvangst
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 008459