Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-08-1957 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1957-119".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1956-09-27
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1957-119
Jaargang 1957
Onderwerp Burgerlijke stand
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Parijs
Publicatiedatum 1957-08-22
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 119
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1956
Systematisch nummer 59
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Overeenkomst betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de Burgerlijke Stand bestemd voor het buitenland, met bijlagen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 008449