Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-09-1956 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1956-108".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1948-04-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1956-108
Jaargang 1956
Onderwerp Belasting
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Washington
Publicatiedatum 1956-09-03
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 108
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1948
Systematisch nummer 30
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika met betrekking tot belastingen van inkomsten en bepaalde andere belastingen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 007079