Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-12-1955 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1955-161".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1868-10-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1955-161
Jaargang 1955
Onderwerp Strafrecht
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Douane
Onderwerp Scheepvaart
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Mannheim
Publicatiedatum 1955-12-07
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 161
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1868
Systematisch nummer 1
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel I Herziene Rijnvaartakte, met bijlagen en Slotprotocol, 17 oktober 1868, II Aanvullende Verklaring bij de herziene Rijnvaartakte, Mannheim, 18 september 1895, III Overeenkomst tot wijziging van het Slotprotocol bij de herziene Rijnvaartakte, Mannheim, 4 juni 1898, IV a) Bepalingen van het Vredesverdrag van Versailles met betrekking tot de Rijnvaart (artikelen 65 354 - 356 en 358 - 362); Versailles 28 juni 1919, b) Prtotocol betreffende de toetreding van Nederland tot de door het Verdrag van Versailles in de herziene Rijnvaartakte aangebrachte wijzigingen; Parijs, 21 januari 1921, c) Aanvullend Protocol betreffende de toetreding van Nederland tot de door het Verdrag van Versailles in de herziene Rijnvaartakte aangebrachte wijzigingen; Parijs, 29 maart 1923, V Verdrag ter vervanging van de artikelen 15 - 21 van de herziene Rijnvaartakte en van de Overeenkomst van 4 juni 1898; Straatsburg 14 december 1922, VI Aanvullend Protocol bij het Verdrag van 14 december 1922; Straatsburg, 22 december 1923
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 001517