Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-07-1954 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1954-88".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1951-07-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1954-88
Jaargang 1954
Onderwerp Mensenrechten
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Genève
Publicatiedatum 1954-07-12
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 88
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1951
Systematisch nummer 38
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, met bijlagen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 007233