Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-09-1954 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1954-116".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1954-08-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1954-116
Jaargang 1954
Onderwerp Vrede
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1954-09-08
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 116
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1954
Systematisch nummer 19
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering betreffende de gelding van verdragen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 008226