Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-09-1953 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1953-73".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1951-12-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1953-73
Jaargang 1953
Onderwerp Economische samenwerking
Onderwerp Landbouw en visserij
Onderwerp Milieu
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Rome
Publicatiedatum 1953-09-04
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 73
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1951
Systematisch nummer 56
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Internationaal Verdrag voor de bescherming van planten, met Bijlage
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 007232