Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-05-1952 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1952-70".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1905-07-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1952-70
Jaargang 1952
Onderwerp Rechtshulp
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1952-05-08
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 70
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1905
Systematisch nummer 1
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 003274