Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-03-1952 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1952-37".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1952-01-31
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1952-37
Jaargang 1952
Onderwerp Vrede
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1952-03-12
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 37
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1952
Systematisch nummer 3
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Regering betreffende de gelding van verdragen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 007799