Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-11-1952 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1952-163".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1952-05-27
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1952-163
Jaargang 1952
Onderwerp Militair
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Parijs
Publicatiedatum 1952-11-29
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 163
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1952
Systematisch nummer 30
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de bijstandsverplichtingen van de Staten welke partij zijn bij het Noord-Atlantische Verdrag, ten opzichte van de aan de Europese Defensie Gemeenschap deelnemende Staten
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 007893