Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-12-1951 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1951-154".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1950-11-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1951-154
Jaargang 1951
Onderwerp Mensenrechten
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Gerechtshoven, Internationale
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Rome
Publicatiedatum 1951-12-17
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 154
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1950
Systematisch nummer 23
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 005132