Openbaarmaking vacature NCP, Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maakt ingevolge artikel 3, derde lid, van het Instellingsbesluit NCP 2014 (Stcrt. 2014, nr. 19014) bekend dat een vacature in het Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (NCP) is ontstaan.

Het profiel van het NCP-lid dat wordt gezocht, kunt u vinden op de NCP-website: https://www.oesorichtlijnen.nl/actueel

Naar boven