Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-03-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type overige overheidsinformatie en heeft als identifier "stcrt-2022-7977".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2022-7977
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtOverigOverig-Web/1.4/xml/MC-OEP-StcrtOverigOverig-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-03-24
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 7977
Subrubriek overige overheidsinformatie
Taal nl
Titel Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 maart 2022, nr. 2022-0000055482, houdende publicatie van het Certificatieschema voor het persoonscertificaat voor de arbokerndeskundige voor de scopes arbeidshygiënist, hogere veiligheidskundige en arbeids- en organisatiedeskundige, bedoeld in de artikelen 2.15, 2.16 en 2.17 van de Arbeidsomstandighedenregeling
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties