Besluitvorming – Aanvulling taallijst 3

De Raad voor Rechtsbijstand,

Overwegende dat:

 • de Adviescommissie Talen Wbtv zijn grondslag vindt in de Regeling van de Raad voor Rechtsbijstand van 6 augustus 2015, houdende de instelling van de Adviescommissie Talen Wbtv (Stcrt 2015, nr. 25102);

 • de Adviescommissie Talen Wbtv advies uitbrengt over de wettelijke competentie Taalvaardigheid;

 • de Raad voor Rechtsbijstand aanleiding heeft gezien om advies in te winnen bij de Adviescommissie Talen Wbtv omtrent het aanvullen van de taallijst;

 • De Adviescommissie Talen Wbtv op 23 juli 2021 en 13 oktober 2022 advies heeft uitgebracht;

Stelt vast dat:

 • Het Ambons Maleis een niet-voorkeursnaam is voor het Moluks Maleis;

 • Het Bamileke-Dschang een niet-voorkeursnaam is voor het Yemba;

 • Het Bamileke-Mengaka een niet-voorkeursnaam is voor het Mengaka;

 • Het Bamileke-Ngiemboom een niet-voorkeursnaam is voor het Ngiemboon;

 • Het Bamileke-Ngomba een niet-voorkeursnaam is voor het Ngomba;

 • Het Bamileke-Ngombale een niet-voorkeursnaam is voor het Ngombale;

 • Het Bilen niet ruim schriftelijk wordt gebruikt;

 • Het Chaldeeuws een niet-voorkeursnaam is voor het Aramees (Suret);

 • Het Chaldeeuws berust op religieuze motieven, en niet op taalkundige motieven;

 • Het Dagbanli een niet-voorkeursnaam is voor het Dagbani;

 • Het Damut een niet-voorkeursnaam is voor het Tama;

 • Het Diola een niet-voorkeursnaam is voor het Jola;

 • Het Dyola een niet-voorkeursnaam is voor het Jola;

 • Het Faili geen niet-voorkeursnaam is van het Feyli;

 • Het Faili geen niet-voorkeursnaam is van het Afar;

 • Het Jola niet een niet-voorkeursnaam is voor het Jola-Fonyi;

 • Het Jola naar een groep talen refereert;

 • Het Lamnso een niet-voorkeursnaam is voor het Nso;

 • Het Lusoga een niet-voorkeursnaam is voor het Soga;

 • Het Masalit niet ruim schriftelijk gebruikt wordt;

 • Het Masarak een niet-voorkeursnaam is voor het Masalit;

 • Het Massalit een niet-voorkeursnaam is voor het Masalit;

 • Het Moluks een niet-voorkeursnaam is voor het Moluks Maleis;

 • Het Okere een niet-voorkeursnaam is voor het Cherepon;

 • Het Oshivambo een niet-voorkeursnaam is voor het Ovambo;

 • Het Roetheens een dialect is van het Oekraïens;

 • Het Setswana een niet-voorkeursnaam is voor het Tswana;

 • Het Sungu een niet-voorkeursnaam is voor het Tetela;

Besluit dat:

 • Het Bambara in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Bilen slechts in de gesproken variant in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Cheperon in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Dagbani in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Duala in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Gilaki in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Harari in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Hindko in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Hmong in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Ika in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Masalit slechts in de gesproken variant in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Mengaka in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Moluks Maleis in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Nso in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Ngiemboon in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Ngomba in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Ngombale in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Ovambo in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Pahari-Pothwari in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Tama in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Tetela in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Tswana in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Waama in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Yamba in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Yemba in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Zarma in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Faili niet in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Jola niet in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Roetheens niet in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Bamileke-Dschang als niet-voorkeursnaam voor het Yemba in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Bamileke-Mengaka als niet-voorkeursnaam voor het Mengaka in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Bamileke-Ngiemboom als niet-voorkeursnaam voor het Ngieboom in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Bamileke-Ngomba als niet-voorkeursnaam voor het Ngomba in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Bamileke-Ngombale voor het als niet-voorkeursnaam voor het Ngombale de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Chaldeeuws wordt als niet-voorkeursnaam voor het Aramees (Suret) in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Dagbanli als niet-voorkeursnaam voor het Dagbani in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Damut als niet-voorkeursnaam voor het Tama in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Lamnso als niet-voorkeursnaam voor het Nso in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Okere als niet-voorkeursnaam voor het Cherepon in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Oshivambo als niet-voorkeursnaam voor het Ovambo in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Setswana als niet-voorkeursnaam voor het Tswana in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

 • Het Sungu als niet-voorkeursnaam voor het Tetela in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst wordt opgenomen;

Slotbepalingen

Dit besluit wordt aangehaald als ...’Besluitvorming Aanvulling taallijst 3’....

Bekendmaking vindt plaats door publicatie in de Staatscourant.

Dit besluit treedt in werking één dag na publicatie in de Staatscourant.

s-Hertogenbosch, 18 november 2022

De Raad voor Rechtsbijstand, I.D. Nijboer Algemeen directeur / Bestuurder

Naar boven