Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-09-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-24648".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Landbouw | Planten
Beleidsonderwerp Landbouw | Dieren
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 46, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Identifier stcrt-2022-24648
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.6/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-09-14
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 24648
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Vrijstelling op grond van artikel 46, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden inzake de biocide Maxforce Quantum (Tweede vrijstelling Maxforce Quantum Mediterraan draaigatje 2022)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties