Besluit Autoriteit Consument en Markt op melding voorgenomen concentratie Heijmans Infra en Dynniq Energy

Zaaknummer: ACM/22/178605

In Staatscourant 15015 van 2 juni 2022 staat de melding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin staat dat:

Heijmans Infra B.V., Dynniq Energy B.V. wil overnemen.

Op 16 juni 2022 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) besloten dat voor deze overname geen vergunning is vereist. Dit besluit 579002 heeft de ACM aan de meldende partijen op 16 juni 2022 bekendgemaakt.

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde beroepschrift naar de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit moet u doen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit aan de bij de concentratie betrokken ondernemingen. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op www.rechtspraak.nl.

Autoriteit Consument en Markt, voor deze, R. de Rooij Teammanager Directie Mededinging

Naar boven