Regeling van de Minister voor Klimaat en Energie van 23 juni 2022, nr. WJZ/ 22218735, tot wijziging van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2022 in verband met aanpassing van enkele subsidieparameters

De Minister voor Klimaat en Energie,

Gelet op de artikelen 55e, eerste lid, 55f, eerste lid, 55g, eerste lid, 55i, eerste lid, en 55j, vijfde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2022 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, eerste lid, onderdeel a, wordt ‘93.000.000.000 kg’ vervangen door ‘79.500.000.000 kg’.

B

In artikel 75, eerste lid, onderdeel c, wordt '3.000 vollasturen' vervangen door '8.000 vollasturen'.

C

In de tabel bij artikel 91, tweede lid, komen de rijen die zien op de artikelen 85 en 87 te luiden:

Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1⁰

CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties, gasvormig transport

119,4518

128,5169

148,6825

148,6825

148,6825

Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2⁰

CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

119,1391

128,1562

155,2072

174,2395

174,2395

Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3⁰

CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport

119,1391

128,1562

131,5674

131,5674

131,5674

Artikel 85, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1⁰

CCS – Volledige CO2-opslag bij bestaande installaties, gasvormig transport

97,9525

97,9525

97,9525

97,9525

97,9525

Artikel 85, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2⁰

CCS – Volledige CO2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

119,1391

128,1562

133,1080

133,1080

133,1080

Artikel 85, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1⁰

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport

119,4518

125,0354

125,0354

125,0354

125,0354

Artikel 85, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2⁰

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

119,1391

128,1562

155,2072

156,9544

156,9544

Artikel 85, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1⁰

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring, gasvormig transport

119,0034

127,9996

154,9880

158,4041

158,4041

Artikel 85, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2⁰

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

118,6908

127,6388

154,4829

192,3477

192,3477

Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1⁰

CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport

114,2075

122,4658

147,2407

157,9840

157,9840

Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2⁰

CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

113,8948

122,1050

146,7356

189,1134

189,1134

Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1⁰

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport

106,2463

106,2463

106,2463

106,2463

106,2463

Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2⁰

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

119,5358

128,6138

141,8014

141,8014

141,8014

Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1⁰

CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport

115,2358

123,6523

141,8856

141,8856

141,8856

Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2⁰

CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

114,9231

123,2915

148,3967

171,3721

171,3721

Artikel 87, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1⁰

CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

58,9233

67,9884

95,1838

148,6825

148,6825

Artikel 87, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2⁰

CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

58,6106

67,6277

94,6787

148,7808

174,2395

Artikel 87, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3⁰

CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport

58,6106

67,6277

94,6787

131,5674

131,5674

Artikel 87, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1⁰

CCS – Volledige CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

58,9233

67,9884

95,1838

97,9525

97,9525

Artikel 87, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2⁰

CCS – Volledige CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

58,6106

67,6277

94,6787

133,1080

133,1080

Artikel 87, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1⁰

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

58,9233

67,9884

95,1838

125,0354

125,0354

Artikel 87, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2⁰

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

58,6106

67,6277

94,6787

148,7808

156,9544

Artikel 87, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1⁰

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

58,4749

67,4711

94,4595

148,4363

158,4041

Artikel 87, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2⁰

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

58,1623

67,1103

93,9544

147,6427

192,3477

Artikel 87, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1⁰

CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

53,6790

61,9373

86,7122

136,2620

157,9840

Artikel 87, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2⁰

CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

53,3663

61,5765

86,2071

135,4683

189,1134

Artikel 87, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1⁰

CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande afvalverbrandingsinstallatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

48,4199

55,8692

78,2168

122,9121

172,2732

Artikel 87, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2⁰

CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande afvalverbrandingsinstallatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

48,1073

55,5084

77,7118

122,1185

207,5591

Artikel 87, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1⁰

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

59,3199

68,4461

95,8245

106,2463

106,2463

Artikel 87, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2⁰

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

59,0073

68,0853

95,3194

141,8014

141,8014

Artikel 87, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 1⁰

CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

54,7073

63,1238

88,3733

138,8723

141,8856

Artikel 87, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 2⁰

CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

54,3946

62,7630

87,8682

138,0786

171,3721

D

In de tabel bij artikel 96, eerste lid, komen de eerste, tweede en derde kolom van de rijen die zien op de artikelen 85 en 87, te luiden:

Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1⁰

CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties, gasvormig transport

148,6825

Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2⁰

CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

174,2395

Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3⁰

CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport

131,5674

Artikel 85, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1⁰

CCS – Volledige CO2-opslag bij bestaande installaties, gasvormig transport

97,9525

Artikel 85, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2⁰

CCS – Volledige CO2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

133,1080

Artikel 85, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1⁰

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport

125,0354

Artikel 85, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2⁰

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

156,9544

Artikel 85, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1⁰

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring, gasvormig transport

158,4041

Artikel 85, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2⁰

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

192,3477

Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1⁰

CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport

157,9840

Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2⁰

CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

189,1134

Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1⁰

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport

106,2463

Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2⁰

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

141,8014

Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1⁰

CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport

141,8856

Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2⁰

CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

171,3721

Artikel 87, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1⁰

CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

148,6825

Artikel 87, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2⁰

CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

174,2395

Artikel 87, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3⁰

CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport

131,5674

Artikel 87, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1⁰

CCS – Volledige CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

97,9525

Artikel 87, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2⁰

CCS – Volledige CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

133,1080

Artikel 87, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1⁰

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

125,0354

Artikel 87, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2⁰

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

156,9544

Artikel 87, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1⁰

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

158,4041

Artikel 87, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2⁰

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

192,3477

Artikel 87, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1⁰

CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

157,9840

Artikel 87, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2⁰

CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

189,1134

Artikel 87, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1⁰

CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande afvalverbrandingsinstallatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

172,2732

Artikel 87, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2°

CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande afvalverbrandingsinstallatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

207,5591

Artikel 87, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1⁰

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

106,2463

Artikel 87, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2⁰

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

141,8014

Artikel 87, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 1⁰

CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

141,8856

Artikel 87, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 2⁰

CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

171,3721

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 juni 2022

De Minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten

TOELICHTING

1. Inleiding

Op 1 juni 2022 is de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2022 (hierna: aanwijzingsregeling 2022) in werking getreden (Stcrt. 2022, 11407). Daarin wordt de mogelijkheid tot stimulering van de productie van hernieuwbare elektriciteit, de productie van hernieuwbaar gas, de productie van hernieuwbare warmte en andere technieken ter vermindering van broeikasgas ingevuld voor de SDE++-openstelling in 2022. Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend tussen 28 juni 2022 en 6 oktober 2022, afhankelijk van de subsidie-intensiteit van het betreffende project van de subsidieaanvrager.

In onderhavige regeling worden enkele wijzigingen in aanwijzingsregeling 2022 aangebracht. Deze worden hieronder toegelicht.

2. Wijzigingen

CCS (artikel I, onderdelen A, C en D)

In de SDE++ wordt de onrendabele top van CO2-reducerende technieken ten opzichte van het fossiele alternatief met subsidie vergoed. Hierdoor kunnen deze technieken worden ingezet voor – en bijdragen aan- het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Om te berekenen hoeveel subsidie nodig is voor de diverse technieken in de SDE++ adviseert het Planbureau voor de Leefomgeving (hierna: PBL) over de hoogte van de basisbedragen. Het basisbedrag is het maximumbedrag voor een specifieke techniek waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. De SDE++ is een gefaseerde tender: het fasebedrag geeft aan voor welk bedrag in elke fase van de SDE++ een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend, waarbij de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld.

CCS (carbon capture and storage) is de afvang en opslag van CO2. PBL heeft geadviseerd over de benodigde subsidiebedragen voor CCS voor de diverse CCS-categorieën in de SDE++ 2022. Partijen die CCS willen toepassen zullen een tarief moeten betalen voor het transport en de opslag van de CO2 door een derde partij. PBL heeft geadviseerd om dit tarief onafhankelijk te laten toetsen.

Naar aanleiding van dit advies van PBL is onlangs in opdracht van EZK een onafhankelijk extern onderzoek uitgevoerd naar wat een passend tarief is om van uit te gaan voor de subsidie bij CCS. Uit dit onderzoek blijkt een hoger subsidietarief noodzakelijk dan het tarief waar door PBL van is uitgegaan bij het advies over de basisbedragen voor de openstellingsronde voor 2022, met name doordat PBL als referentieproject voor de nieuwe opslag van CO2 uitging van het Porthos-project terwijl in het nieuwe, externe onderzoek is uitgegaan van het Aramis-project.

Belangrijkste redenen voor deze verhoging zijn:

  • de hogere investeringskosten voor het transport en de opslag van CO2 door een veel langere buisleiding (trunkline) bij het Aramis-project (vergeleken met Porthos);

  • de hogere stroomprijzen voor compressie door stijging van de energieprijzen;

  • het gedeeltelijk gebruik van externe infrastructuur (wel aan de orde bij Aramis maar niet bij Porthos);

  • grotere onzekerheden doordat het Aramis-project minder ver ontwikkeld is dan Porthos destijds was.

In lijn met het de resultaten van het onafhankelijke externe onderzoek worden met artikel I, onderdelen C en D, de basisbedragen en bijbehorende fasebedragen voor de diverse CCS-categorieën verhoogd.

In de aanwijzingsregeling 2022 is – vanwege de omvang van het CO2-reductiepotentieel van deze techniek en om op relatief korte termijn en kosteneffectieve wijze koolstofdioxide te reduceren – het plafond voor CCS in de industrie voor de SDE++ 2022 ronde met 1,5 Mton verhoogd. Dat leidt tot voor de industrie tot een beperking die is vastgesteld op 8,7 Mton uitstootreductie in 2030 voor de industrie. Dit getal is gecorrigeerd voor eerder uitgegeven beschikkingen. De maximale vermindering van CO2 voor industrie is zodoende vastgesteld op 93 miljoen ton koolstofdioxide over de looptijd van de beschikking.

In onderhavige wijzigingsregeling wordt het CCS-plafond voor industrie verlaagd naar 79,5 miljoen ton koolstofdioxide. Zonder deze verlaging zouden relatief te weinig andere opties, zoals hernieuwbare warmte, in aanmerking komen voor subsidie. Tegelijk wordt ervoor gewaakt dat het plafond niet zodanig laag wordt dat de CCS onvoldoende wordt gestimuleerd. In verband met de aanpassing van de CCS-tarieven verhoging wordt CCS-plafond voor industrie met artikel I, onderdeel a, van onderhavige regeling verlaagd.

Industriële warmtepomp (artikel I, onderdeel B)

In artikel 75 van de aanwijzingsregeling 2022 is per abuis twee maal hetzelfde aantal vollasturen voor de subcategorie open warmtepompen opgenomen. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen open warmtepompen waarbij het aantal vollasturen 8.000 bedraagt en warmtepompen waarbij het aantal vollasturen 3.000 uur bedraagt. Met onderdeel B van artikel 1 van onderhavig besluit wordt deze omissie hersteld.

3. Regeldruk

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de regeldruk.

4. Inwerkingtreding

De met deze regeling doorgevoerde wijzigingen van de aanwijzingsregeling 2022 treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst. Dat is niet in lijn met het kabinetsbeleid inzake de vaste verandermomenten. Deze inwerkingtreding is echter noodzakelijk ten behoeve van de SDE++- openstelling in 2022 die op 28 juni 2022 start, en is in het belang van de doelgroep.

De Minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten

Naar boven