Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-05-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-13460".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-05-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 40 Geneesmiddelenwet
Identifier stcrt-2022-13460
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.4/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-05-16
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 13460
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 13 mei 2022, kenmerk 2022-2755703 / IT2062591, houdende het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van Metalyse 8.000 units, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie (EU/1/00/169) en Metalyse 10.000 units, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie (EU/1/00/169
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties