Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-05-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-13221".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-05-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2022-13221
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.4/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-05-16
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 13221
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 9 mei 2022, nr. WJZ/ 22100684, houdende wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019 in verband met twee nieuwe directoraten-generaal i.o.
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties