Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-02-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-6516".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-02-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 58p, derde lid, onder a en onder b, van de Wet publieke gezondheid jo. artikel 6.12, eerste lid, en artikel 6.13, eerste en tweede lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius
Identifier stcrt-2021-6516
Jaargang 2021
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-02-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 6516
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 februari 2021, kenmerk 1812512-217097-WJZ, tot wijziging van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint Eustatius in verband met wijzigingen in de aangewezen gebieden
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties