Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-02-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2021-5190".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-5190
Jaargang 2021
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-02-04
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 5190
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Bekendmaking voorbereidingsbesluit kavel in het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties