Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2021 gepubliceerd door overig. De publicatie is van het type interne regeling en heeft als identifier "stcrt-2021-51301".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag de artikelen 3, 13 en 16 van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer
Identifier stcrt-2021-51301
Jaargang 2021
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2021-12-31
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 51301
Publicerende organisatie overig
Rubriek interne regeling
Taal nl
Titel Besluit van de directeur Staatsbosbeheer van 21 december 2021 houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen bij Staatsbosbeheer
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties