Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-12-2021 gepubliceerd door Kansspelautoriteit. De publicatie is van het type andere vergunning en heeft als identifier "stcrt-2021-49859".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-49859
Jaargang 2021
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2021-12-24
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 49859
Publicerende organisatie Kansspelautoriteit
Rubriek andere vergunning
Taal nl
Titel Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 23 november 2021, 300008/01.251.938, tot het verlenen van een vergunning, als bedoeld in artikel 14a, eerste lid, van de Wet op de kansspelen, aan Lotto B.V., ingeschreven in het handelsregister van Nederland onder KvK-nummer 41151075
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties