Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-12-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type overige overheidsinformatie en heeft als identifier "stcrt-2021-49166".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-49166
Jaargang 2021
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-12-17
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 49166
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek overige overheidsinformatie
Taal nl
Titel Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 2021, 2021-0000161502, over per 1 januari 2022 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties