Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-11-2021 gepubliceerd door ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Koninklijke onderscheidingen en heeft als identifier "stcrt-2021-48043".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-48043
Jaargang 2021
Onderwerp Bestuur | Koninklijk Huis
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-11-25
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 48043
Publicerende organisatie ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek Koninklijke onderscheidingen
Taal nl
Titel Koninklijke onderscheidingen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties