Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-11-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-47880".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-47880
Jaargang 2021
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-11-30
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 47880
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 november 2021, kenmerk 3282604-1019908-Z, houdende regels voor het compenseren van zorgverzekeraars voor het doorbetalen van als gevolg van Covid-19 niet-geleverde zorg in de zin van de Zorgverzekeringswet (Tweede beleidsregel compensatie zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties