Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-11-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-47593".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-11-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-47593
Jaargang 2021
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-11-26
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 47593
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Bekendmaking van 17 november 2021, nr. 3553160 van de gewijzigde inkomensgrenzen, in de Wet op de rechtsbijstand, eigen bijdragen en bedragen, bedoeld in het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand, het Besluit vergoedingen rechtsbijstand en het Besluit toevoeging mediation over 2022, en vaststelling van het normbedrag en het bedrag van het voorschot voor advocaten als bedoeld in het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties