Besluit van 17 augustus 2021 tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie Centrum, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielgestel, Uden en Vught en de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel,

Overwegende dat:

  • Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel heeft besloten, na toestemming van de gemeenteraad van de gemeente Boxtel, toe te willen treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie centrum onder de voorwaarden zoals die thans voor de deelnemers gelden;

  • De toetreding van Boxtel noopt tot een beperkte wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie centrum;

  • De gemeente Haaren, bestaande uit de dorpen Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel, ingaande 1 januari 2021 is opgeheven en gesplitst;

  • De opheffing van Haaren geen inhoudelijke consequenties heeft voor de Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie Centrum maar wel noopt tot een technische wijziging van de gemeenschappelijke regeling;

  • De Financiële bijlage bij de gemeenschappelijke regeling achterhaald is;

Besluiten de Gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie Centrum (Stcrt. 2016, nr. 41195) als volgt te wijzigen:

ARTIKEL I

Onderdeel b van artikel 1 komt te luiden:

b. de gemeenten:

de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden, en Vught.

ARTIKEL II

De Financiële Bijlage bij de gemeenschappelijke regeling komt te vervallen.

ARTIKEL III

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 augustus 2021

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

’s-Hertogenbosch, 20 november 2020

Waterschap Aa en Maas Het Algemene Bestuur van het Waterschap Aa en Maas de secretaris, P. Sennema

de dijkgraaf, L.H.J. Verheijen

’s-Hertogenbosch, 11 juni 2021

de secretaris, P. Sennema

de dijkgraaf, M. Jacobs

’s-Hertogenbosch, 1 december 2020

Het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Aa en Maas de secretaris, P. Sennema

de dijkgraaf, L.H.J. Verheijen

’s-Hertogenbosch, 22 juni 2021

de secretaris, P. Sennema

de dijkgraaf, M. Jacobs

Boxtel, 25 november 2020 en 28 april 2021

Waterschap De Dommel Het Algemeen Bestuur van het Waterschap De Dommel de watergraaf, E. de Ridder

de secretaris, A.G. Dekker

Boxtel, 1 december 2020 en 4 mei 2021

Het Dagelijks Bestuur van waterschap De Dommel de watergraaf, E. de Ridder

de secretaris, A.G. Dekker

Heesch, 29 oktober 2020 en 20 mei 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze de burgemeester, M. Moorman

de secretaris, L. Kilian

Boekel, 8 oktober 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel de burgemeester, P.M.J.H. Bos

de secretaris, M.R.P. Philipse

Boekel, 20 mei 2021

de burgemeester, P.M.J.H. Bos

de secretaris, A.B.M. Beelaerts van Blokland

Boxmeer, 15 december 2020 en 8 juni 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer de burgemeester, K.W.T. van Soest

de secretaris, A.J.M. Reintjes

Cuijk, 15 december 2020 en 18 mei 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk de burgemeester, W.A.G. Hillenaar

de secretaris, R.H.M.A. Rongen

Grave, 22 december 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave de burgemeester, A.M.H. Roolvink

de secretaris, Th.M.M. Hoex

Grave, 18 mei 2021

de burgemeester, A.S.F. van Asseldonk

de secretaris, B. Bouwman

Zeeland, 17 november 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd de burgemeester, M.C. Bakermans

de secretaris, C.C. Boode

Zeeland, 4 mei 2021

de burgemeester, M.C. Bakermans

de secretaris, T.M.M. Hoex

Veghel, 5 november 2020 en 26 april 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad de burgemeester, C.H.C. van Rooij

de secretaris, M.G.C. Wilms-Wils

Mill, 15 december 2020 en 27 april 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert de burgemeester, A.A.M.J. Walraven

de secretaris, J.P.P.S. Ruyters

Oss, 22 september 2020 en 3 juni 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss de burgemeester, W.J.L. Buijs-Glaudemans

de secretaris, P.H.A. van den Akker

Sint Anthonis, 24 november 2020 en 15 juni 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis de burgemeester, M. Fränzel

de secretaris, J. Vonk-van Meteren

Sint-Michielsgestel, 8 oktober 2020 en 20 mei 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel de burgemeester, H.J. Looijen

de secretaris, N.A. Hoogerbrug-van de Ven

Uden, 17 september 2020 en 17 juni 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uden de burgemeester, H.A.G. Hellegers

de secretaris, G. de Graaf

Vught, 8 oktober 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vught de burgemeester, R.J. van de Mortel

de secretaris, H.C. de Visch Eybergen

Vught, 29 april 2021

de burgemeester, R.J. van de Mortel

de secretaris, J.A. Deneer

TOELICHTING

De deelnemers van de gemeenschappelijke regeling BHIC hebben elk afzonderlijk besluiten genomen over de wijzigingsregelingen. De besluiten over de uittreding van Haaren en de besluiten over de toetreding van Boxtel betroffen afzonderlijke trajecten met een ander tijdpad. Vanwege het overzicht is besloten om de toetreding van Boxtel en de uittreding van Haaren in één definitieve wijzigingsregeling te bekrachtigen.

Naar boven