Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-11-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-45592".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-10-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-45592
Jaargang 2021
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-11-05
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 45592
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 29 oktober 2021, nummer 3607824, houdende tijdelijke uitbreiding van de bevoegdheid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers om bepaalde categorieën vreemdelingen uit te sluiten van verstrekkingen op grond van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 (Besluit tijdelijk onderdak in hotels en andere accommodaties)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties